1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

തൃശ്ശൂര്‍ രൂപതയിലുള്ള ആര്‍സി യുവാവിന് യുകെയിലെ നഴ്‌സുമാര്‍ അടക്കമുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍സില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

തൃശ്ശൂര്‍ രൂപതയിലുള്ള ആര്‍സി യുവാവിന് യുകെയില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു. വയസ്സ് -26, വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത -B.tech (computer science ) -Msc. Advance Engineering  (യുകെയില്‍ പഠിക്കുന്നു).

ഉയരം -170 സെന്റി മീറ്റര്‍. വെളുത്ത നിറം. നഴ്‌സുമാര്‍ അടക്കം പ്രൊഫഷണല്‍സില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category