1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഐടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഐടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവ്, 27 വയസ്സ്, 180 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07588342253

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category