1 GBP = 97.60 INR                       

BREAKING NEWS

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഉണ്ടായിരുന്നത് സഹാറാ മരുഭൂമിയില്‍; 7,000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് സഹാറയിലുണ്ടായിരുന്ന 150,000 മൈല്‍ നീളമുള്ള തടാകത്തിന്റെ ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് നാസ

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടു കൂടിയ മരുഭൂമിയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറാ മരുഭൂമി. ഒരിക്കല്‍ ഈ സഹാറയിലൂടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഒഴുകിയിരുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ തെളിവു സഹിതം പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നാസ. 7,000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് സഹാറയിലുണ്ടായിരുന്ന 150,000 മൈല്‍ നീളമുള്ള 'മെഗാ ചാഡ്' എന്ന തടാകത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് നാസ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള ചാഡ് തടാകം അതിന്റെ ചെറിയ പതിപ്പ് മാത്രമാണെന്നും പഴയ തടാകം പരിണമിച്ചാണ് ഇവിടെ മരുഭൂമിയായി മാറിയതെനന്നും നാസ പറയുന്നു. നാസ പുറത്ത് വിട്ട ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന കറുത്ത ഭാഗം മേഗാ ചാഡ് തടാകത്തിന്റെതാണ്. പിന്നീട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഭീമാകാരനായ ഈ തടാകം ഇല്ലാതാകുകയും 137 സ്‌ക്വയര്‍ മൈലിലുള്ള നിലിവെല ചെറിയ തടാകമായി ചുരുങ്ങുകയുമായിരുന്നു. ചാഡ്, നൈഗര്‍, നൈജീരിയ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നദിയുടെ വലിപ്പം പിന്നീട് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ എത്രകാലം കൊണ്ടാണ് ഈ തടാകം നിലവിലുള്ള ചെറിയ തടാകമായി ചുരുങ്ങിയത് എന്ന വ്യക്തമല്ല.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category