1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS

ജര്‍മ്മനിയില്‍ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബി.എസ്.സി നഴ്‌സായ ജര്‍മ്മനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. 34 വയസ്, ഇപ്പോള്‍ ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ മാനേജ്‌മെന്റില്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഡിഗ്രിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഠനം ഏതാണ്ട് പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ജാതി പ്രശ്‌നമല്ല, അനുയോജ്യമായ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
Siby 0049 176 203 78 125 (Germany), Uncle - 0044 7588 501 409 (UK)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category