1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസ്സില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി നോക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിക്ക് വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഇംഗ്ലീഷ് പൗരത്വം ഉള്ള, എന്‍ എച്ച് എസ്സില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി നോക്കുന്ന 24 വയസ്സുള്ള കത്തോലിക്ക പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ഉചിതമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്‍പ്പര്യപെടുന്നവര്‍ക്ക് 07834884030, എന്ന നമ്പരിലോ, 07877283293 എന്ന നമ്പരിലോ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category