1 GBP = 99.00INR                       

BREAKING NEWS

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്‌നാനായ കത്തോലിക്കാ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ 24 വയസുള്ള ക്‌നാനായ കത്തോലിക്കാ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട യുവതിക്ക് സ്വസമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. യുകെയിലുള്ളവര്‍ക്കു മുന്‍ഗണന.

Contact details

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category