1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS

ത്രേസ്യാമ്മ തോമസിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാര്‍ഷികം ഇന്ന്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബേസിംഗ്‌സ്‌റ്റോക്കിലുള്ള സെബാസ്റ്റിയന്‍ തോമസിന്റെ മാതാവ് ത്രേസ്യാമ്മ തോമസിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാര്‍ഷികം ഇന്ന്. 2019 മാര്‍ച്ച് 13നായിരുന്നു ത്രേസ്യാമ്മയുടെ മരണം. അതിരമ്പുഴയാണ് സ്വദേശം. ബേസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളി സമാജം സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആണ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തോമസ്. 

സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തോമസിനെ കൂടാതെ ജോര്‍ജ്ജ് തോമസ്സ്, നാന്‍സി തോമസ് എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam