1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം നേടിയ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ങ്ങനാശേരി അതിരൂപത അംഗവും സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ആര്‍സി യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്‍, 26 വയസ്, 180 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം, ഫോറന്‍സിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗില്‍ ബി.എസ്.സി. യുകെയില്‍ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ ജോലിയോ ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസമോ ഉള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 0044 74290 22669

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category