1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ നഴ്‌സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ എന്‍എച്ച്എസില്‍ രജിസ്ട്രേഡ് നഴ്‌സ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് യുകെയിലോ നാട്ടിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : യുകെ 07958383102, ഇന്ത്യ 00919526679513, 00919446391298

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category