1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ ജനന തിരുനാള്‍ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കഴുന്നു നേര്‍ച്ചയും കുര്‍ബ്ബാനയും ഇന്നും നാളെയും പോര്‍ട്‌സ്മൗത്തില്‍ നടക്കും. മറ്റന്നാള്‍ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് സമാപനം കുറിക്കുക. അന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാനയില്‍ മാര്‍ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കല്‍ പങ്കെടുക്കും.  ഇന്നും നാളെയും വൈകിട്ട് നാലു മണി മുതല്‍ വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാനയും നൊവേനയും നടക്കും. കഴുന്നു നേര്‍ച്ചയും ഉണ്ടാകും. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നു മണി മുതലാണ് ആഘോഷങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുക. എല്ലാ വിശ്വാസികളേയും പ്രാര്‍ത്ഥനാ ചടങ്ങുകളില്‍ പ

Full story

British Malayali

ലണ്ടന്‍: ഫാ: ജിന്‍സണ്‍ മുട്ടത്തുകുന്നേല്‍ നയിക്കുന്ന ടെന്‍ഹാം നൈറ്റ് വിജില്‍ നാളെ ശനിയാഴ്ച നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ടെന്‍ഹാം ദി മോസ്റ്റ് ഹോളി നെയിം കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തില്‍ വച്ചാണ് നൈറ്റ് വിജില്‍ നടത്തപ്പെടുക. രാത്രി മണി ആരാധനയോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ ഫാത്തിമാ മാതാവിന്റെ തിരുന്നാളും കൊണ്ടാടുന്നതാണ്. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7. 30നു പരിശുദ്ധ ജപമാല സമര്‍പ്പണത്തോടെ ശുശ്രൂഷകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. കരുണക്കൊന്തക്കു ശേഷം ബ്ര. ചെറിയാന്‍ നയിക്കുന്ന പ്രെയിസ് ആന്റ് വര്‍ഷിപ്പ് ശുശ്രൂഷ നടത്തപ്പെടും. ഒമ്പതു മണിക്ക് ആഘോഷമായ തിര

Full story

British Malayali

ലണ്ടന്‍: മലയാളം ഗോസ്പല്‍ ചര്‍ച്ചിന്റെ വാര്‍ഷിക കണ്‍വന്‍ഷന്‍ നാളെ ഹീത്രു എയര്‍പോര്‍ട്ടിനു സമീപം സ്ലൗ വില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പാസ്റ്റര്‍, റോജന്‍ റാന്നി (മാത്യൂ റ്റി. ഫിലിപ്പ്) ഈ യോഗങ്ങളില്‍ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. ബ്രദര്‍. സാജന്‍ ചാക്കോയും, ബ്രദര്‍. ഡെന്‍സില്‍ വില്‍സനുമൊടൊപ്പം എംജിസി ക്വയര്‍ ആരാധനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. നാളെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5. 30 മുതല്‍ 8. 30 വരെ ജില്ലിന്‍ ഹാളില്‍ വെച്ചാണ് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ നടത്തപ്പെടുക. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ആരാധന ഹോര്‍സ്മൂര്‍

Full story

British Malayali

യുണൈറ്റഡ് ഷാലോം പെന്റക്കോസ്തല്‍ ചര്‍ച്ച് യുകെയുടെ സിസ്‌റ്റേഴ്‌സ് കോണ്‍ഫറന്‍സും ജനറല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ 2018 ഉം മറ്റന്നാള്‍ ശനിയാഴ്ച നടക്കും. രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്നു മണി വരെയാണ് പരിപാടി. സാറാ കൂവോര്‍ (യുഎസ്എ) മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കും. അഡോറേര്‍സ് യുകെയാണ് ക്വയര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം Shalom House, Float Shall Road, Manchester, M23 1JB കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക  

Full story

British Malayali

എഡിന്‍ബറോ: പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ജനനപെരുന്നാളും എട്ടുനോമ്പ് പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വികാരി ഫാ: എബിന്‍ മര്‍ക്കോസിന്റെ പ്രധാന കാര്‍മ്മികത്വത്തില്‍ വി. കുര്‍ബാനയും വി. ദൈവമാതാവിന്റെ പ്രത്യേക മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടും കൂടി നടന്നു. ഹോളി ക്രോസ് ചര്‍ച്ച് വികാരി ഫാ: ഡഹ്ലസ് സന്നിഹിതനായിരുന്നു. വിശ്വാസികള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനാപൂര്‍വ്വം മുത്തുക്കുട, കൊടി, മരക്കുരിശ്, പൊന്‍കുരിശ് മുതലായവ എടുത്ത് പുരോഹിതന്‍ ഭക്ത ജനങ്ങളെ ആശിര്‍വദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭക്തി നിര്‍ഭരമായ റാസ (പ്രദക്ഷിണം) ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും നടന്നു.

Full story

British Malayali

മരിയന്‍ മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നു വരുന്ന ക്രോയ്‌ഡോണ്‍ നൈറ്റ് വിജില്‍ നാളെ 7. 30 മുതല്‍ 11. 30 വരെ നടത്തപ്പെടുന്നു. ഫാദര്‍ ജിന്‍സന്‍ മുട്ടത്തുകുന്നേലും, ബ്രദര്‍ ചെറിയാന്‍ സാമുവലും, മരിയന്‍ മിനിസ്ട്രി ടീമും ശുശ്രൂഷകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയിലും, വചന ശൂശ്രൂഷയിലും, പ്രെയ്‌സ് ആന്റ് വര്‍ഷിപ്പിലും, ആരാധനയിലും സംബന്ധിക്കുവാന്‍ എല്ലാവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക കോര്‍ഡിനേറ്റേഴ്‌സ് ആയ സി. സ

Full story

British Malayali

kotdm ae_mÀ k` t{Käv {_n«³ cq]Xm²y£³ amÀ tPmk^v {km¼n¡ð hn`mh\w sNbvXv Hcp¡pó skan\mÀ, cq]Xbn-se F«p doPnbWpIfm-bn \S¯s¸Spóp. ]T\ ¢mÊpIÄ¡v t\XrXzw \ðIpóXv XetÈcn AXncq]XbpsS klmbsa{Xm³ amÀ tPmk^v ]mw¹m\n Bbncn¡pw. Xncpk`m Ncn{X¯nepw hnizmk ]mc¼cy¯nepw AhKmlamb ]mÞnXyapÅ amÀ tPmk^v ]mw¹m-\n-bpsS ]T\ ¢mÊv eï³ doPnb-\nse acnb³ XoÀ°mS\ tI{µ¯nð h-¨v (HuÀ teUn Bâv skâv tPmÀPv tZhmeb-¯nð) Cu- h-cpó 16\v RmbdmgvN D¨Ignªv 2.30 apXð cm-{Xn H³]Xp hsc Bbncn¡pw. cïmw h¯n¡m³ Iu¬knensâ {]t_m[\§sf A[nIcn¨v BßmbÀ¡v Xncpk`bpsS hfÀ¨bnepw {]hÀ¯\§fnepw DÅ ]¦ns\¡pdn¨v \S¯s¸Spó ¢mÊnte¡v Fñm- Bßmbsc-bpw kzmKXw sN¿póXmbn kotdm ae_mÀk` {_âv hpUv Nm¹bn³ ^m: tPmkv A´ymwIpfw Fwkn-_n-Fkv Adnbn¨p.

Full story

British Malayali

_-mknðUWnð ]cnip² amXmhnsâ P\\ Xncp\mÄ B-tLm-jw Cu -h-cp-ó 15\p i-\n-bmgvN _mknðU¬ tlmfn {Sn\nän tZhmeb¯nð `àymZc]qÀhw sImïm-Spóp. ip{iqjIÄ-¡p kotdm ae_mÀ t{Käv {_n«¬ cq]Xm[y£³ _nj¸v tPmk^v {km¼n¡ð apJy ImÀ½nIXzw hln¡pó-XmWv. CXnsâ aptómSnbmbn _nj¸nsâ CShI kµÀ-i-\w \m-sf hym-gm-gvN apXð 15 hsc Dïmbncn¡pó-XmWv. Fñmhscbpw kvt\l]qÀ-Æw Cu Xncp\mfnte¡p kzmKXw sN¿póXmbn CShI hnImcn tPmkv A´ymwIpfw A-dn-bn¨p.

Full story

British Malayali

hn-ip² bqZmtZhqknsâ s\mth\bpw F® t\À¨bpw XpSÀóv hnip² _enbpw Bcm[\bpw Cóv Aôv aWn¡v skâv tPm¬ ^njÀ NÀ¨v kus¯âv Hm¬kobnð \-S-¡pw. ^m: tPmkv A´ymwIpf¯nsâ ImÀ½nI-Xz-¯n-emWv \S¯-s¸SpI. hnip² bqZmtZhqknsâ Xncpómfn\v Hcp¡ambpÅ H³]Xmw amks¯ s\mth\bnð ]¦p tN-cm³ Fñm hnizmknIsfbpw £Wn¡póp.

Full story

British Malayali

bpsIbnepÅ aebmfn s]´t¡mkvXv hnizmknIfpsS sFIyIq«mbvabmb Fw]nF bpsI (MPA UK) bpsS Cu hÀjs¯ BZy {]oaoäpw kwKoX hncpópw Cu-am-kw 15\v (i\nbm-gvN) cmhnse 10 aWn apXð amôÌdnð h¨v \-S¡pw. Fw]nF bpsIbpsS {]knUâv ]mÌÀ _m_p kJdnb s]mXptbmKw DZvLmS\w sN¿pw. ]mÌÀ Pn AeIvkv (tIcf) ssZhhN\¯nð \nópw ip{iqjn¡póp. Cu aoänwKn\v tijw ]ckytbmKhpw, kphntij eLpteJ hnXcWhpw amôÌdnð sN¿phm³ Xocpam\n¨ncn¡póp. amôÌdnepw kao]{]tZi§fn-epapÅ Fñm hnizmknIsfbpw Cu aoänwKnte¡v kzmKXw sN¿póp. Ø-e-¯n-sâ hn-emkw St. Margaret's Church 250, Burnage Lane Manchester, M19 1FL  

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]