1 GBP = 98.30INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

കൊക്കകോളയും പെപ്‌സിയും പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള്‍ കുടിക്കുന്നതിനുമുമ്പും മക്കള്‍ക്ക് അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ഇതൊന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദഹനമുള്‍പ്പെടെ ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന വിഷപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ഇവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആറ് കൃത്രിമ മധുരങ്ങളാണ് ഡയറ്റ് കോക്ക് അടക്കമുള്ള പാനീയങ്ങളിലുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം ഗട്ട് ബാക്ടീരിയയെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഗവേഷകര്‍ സംശയത്തോടെ കാണുന്ന അസ്

Full story

British Malayali

അലോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പ്രിസ്‌ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം നാട്ടുവൈദ്യ പ്രകാരമുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കാന്‍ പലരും രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകള്‍ക്കൊപ്പം ആയുര്‍വേദമോ പ്രകൃതി ചികിത്സയോ പരീക്ഷിച്ച് അതിന്റെ മരുന്ന് സേവ കൂടി നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്റേണല്‍ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്. ഫാമിലി ഫിസിഷ്യനും ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റുമായ ഡോ. സാറാ ബ്ര്യൂവെറാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. മില്യണ്‍

Full story

British Malayali

സാധാരണ പുരുഷന്‍മാരാണ് തങ്ങളുടെ പങ്കാളികളെ ചതിച്ച് അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് പോകുന്നവരൈന്ന പഴി കൂടുതലായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിലവില്‍ സ്ത്രീകള്‍ പുരുഷന്‍മാരെ മറികടക്കുന്ന പ്രവണത വര്‍ധിച്ച് വരുന്നുവെന്ന് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ നിരവധി പഠനങ്ങളും സര്‍വേകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് പ്രകാരം തങ്ങളുടെ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരെ വഞ്ചിച്ച് കാമുകന്‍മാരെ തേടി പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 1990കളിലേതിനേക്കാള്‍ 40 ശതമാനം വര്‍ധനവാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പുരുഷന്‍മാരേക്കാള്‍ ഏറെ ചത

Full story

British Malayali

ശരീരത്തില്‍ പുറമെയും അകത്തും പല മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, അത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റാറുണ്ടോ? ചിലത് ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളാവാം. ചിലത് കാലാവസ്ഥയുടെയോ മറ്റോ മാറ്റം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാകാം. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് പ്രധാനം. പക്ഷേ, ചില മാറ്റങ്ങള്‍ തുടക്കത്തിലേ നാം തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കില്‍ ഗുരുതരമായ അസുഖമാകുന്നതിന് മുന്നെ ചെറുക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അകാരണമായി വയറുവീര്‍ക്കുന്ന പ്രശ്‌നം പലപ്പോഴും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഗ്യാസിന്റെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് തള്ളിക

Full story

British Malayali

കന്യാചര്‍മ്മം എന്ന വാക്ക് തന്നെ തെറ്റാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് എല്ലാര്‍ക്കും ആദ്യമായി ശരീരിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോഴും മറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര്‍ നമ്മുടെയിടയില്‍ ഉണ്ട്. ജീവിതത്തില്‍ ഇന്നേവരെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്റെ കന്യാചര്‍മ്മം എവിടെ പോയോ എന്തോ? ഡാന്‍സ് ചെയ്യുന്നവര്‍, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ചെയ്യുന്നവര്‍, ജിമ്മില്‍ പോകുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവരില്‍ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. ഇതൊന്നും ച

Full story

British Malayali

ചെറിയൊരു ജലദോഷം വന്നാല്‍ പോലും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് പോലും ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള പാരസെറ്റമോളോ അല്ലെങ്കില്‍ കാല്‍പോളോ  കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും. എന്നാല്‍ ലിക്യുഡ് ഫോമില്‍ ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് പാരസെറ്റമോളും കാല്‍പോളും അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന പഠനങ്ങള്‍ മുന്നറിയിപ്പേകുന്നത്. രണ്ട് വയസില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് കാല്‍പോള്‍ നല്‍കിയാല്‍ ആസ്ത്മ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും തലവേദനക്കും വയറ് വേദനക്കും തുടങ്ങിയ മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ

Full story

British Malayali

Fs´¦nepw sNdnsbmcp thZ\ hómð t]mepw \½nð ]ecpw DS³ s]bn³InñdpIÄ Ign¨v Bizmkw tXSpóhcmWv. Fómð CXv sImïv ]ehn[ {]XymLmX§fpïmIpó Imcyw \½nð ]eÀ¡padnbnsñópw hnZKv[À apódnbnt¸Ipóp. s]bn³InñdpIÄ¡v ]Icw {]IrXnbnð \nópw e`n¡pó IÀ¸qc hÅnssXew AYhm emsh³UÀ Hmbnep]tbmKn¨v F{X ISp¯ XethZ\bpw CñmXm¡msaópw hnZKvZÀ \nÀtZin¡póp. CXp t]mse Xsó ]pdw thZ\bv¡v aªÄ s]mSn D]tbmKn¨pw ia\apïm¡m³ km[n-¡pw. slð¯v--kv]m\nse saUn¡ð UbdÎdmb tUm. kmdm {_yqhdmWv CXv kw_Ôn¨ hn¹hIcamb \nÀtZi§Ä aptóm«v h¨ncn¡póXv. \nch[n t]À Fs´¦nepw thZ\ hómð DS³ s]bn³ InñÀ Ign¨v Bizmkw t\Spópsïópw AhbpsS XpSÀ¨bmb D]tbmKw lrt{ZmKw t]mepÅ {]iv--\§Ä¡v hgnsbmcp¡pópsïópw tUmÎÀ apódnbnt¸Ipóp. AXn\mð Ch-bv¡v ]Icambn CtX ^ehpw {]XymLmX§fpanñm¯ {]IrXn hn`h§fneqsS kpJw {]m]nt¡ïXpsïópw

Full story

British Malayali

a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw Xn-cnªpw a-dnªpw I-n-S-ómepw Dd-¡w e-`n-¡m-¯ Nn-e-cpïv. ]n-tä-óv Dd-¡w hn-«p-am-dm-sX F-gp-tóð-t¡-ï A-h-Ø-bmIpw C-hÀ¡v. F-ómð, In-S-ómð A-t¸mÄ-¯-ó Dd-¡w h-cp-ó km-t¦-Xn-I hn-Zy A-ta-cn-¡³ an-en«-dn h-fÀ-¯n-sb-Sp-¯n-cn--¡p-óp. dn-em-Iv-kv B³-Uv hn³: Nm-¼y³-jn-¸v s]À-t^m-a³-kv F-ó ]p-kv-X-I-¯n-em-Wv A-ta-cn-¡³ ssk-\y-¯n-sâ D-d-¡p-hn-Zy-sb-¡p-dn-¨v ]-cm-aÀ-in--¡p-óXv. c-ïv an-\n-än-\p-Ånð Km-V-\n-{Z-sb ]pð-Im-\p-Å sN-¸-Sn-hn-Zy-bm-Wv ssk\yw h-fÀ-¯n-sb-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xv. bp-²-`q-an-bn-em-sW-¦nð-t¸mepw In-«p-ó sNdn-b C-S-th-f-bnð \-sñm-cp Dd-¡w ]m-Êm-¡m³ C-Xn-eq-sS km-[n-¡pw. B-dm-gvN-s¯ ]-cn-io-e-\-¯n-eq-sS ssI-h-cn-¡m-hp-ó Cu D-d-¡p-hn-Zy ssk\n-I-cp-sS Np-dp-Npdp¡pw B-ß-hn-izm-khpw \n-e-\nÀ-¯m-\pw k-lm-bn-¡p-óp-sï-óm-Wv I-sï¯ð. a-kn-ep-IÄ dn-em-Iv-kv sN-bvXv, izm-kw {I-ao-I-cn¨v, a\-Ê

Full story

British Malayali

i-co-c-¯n-se hn-j-]-ZmÀ-Y§-sf Cñm-Xm-¡m³ ti-jn-bp-Å Hu-j-[-am-Wv a-ª-sf-óm-Wv \-½p-sS ]qÀ-hn-I-òmÀ ]Tn-¸n-¨n-cp-óXv. a-ªÄ \-½p-sS `-£-W-¯n-se ap-Jy-L-S-I-§-fn-sem-óm-bXpw AXp-sIm-ïp-Xsó. C-t¸mÄ a-ª-fn-\v Iq-Sp-Xð Kp-W-§-fp-sï-óv I-sï-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv A-ta-cn-¡-bn-se H-cp-kw-Lw C-´y³þA-ta-cn-¡³ K-th-j-IÀ. Im³-k-dn-s\ {]Xn-tcm-[-n-¡m³ -ti-jn-bp-Å IpÀ-¡p-an³ F-ó L-S-I-w a-ª-fn-ep-sï-óm-Wv C-h-cp-sS I-sï¯ð. Cñn-t\mbn kÀ-h-I-em-im-e-bn-se-bpw D-« kÀ-h-I-em-im-e-bn-se-bpw K-th-j-I-cmWv Cu I-sï-¯-en-\v ]n-ónð. sh-Å-¯nð A-en-bn-sñ-ó-Xm-Wv IpÀ-¡p-an-s\ a-cp-ón-sâ cq-]-¯nð A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xn-ep-Å {][m-\ X-S-Êw. sh-Å-¯nð A-en-bm-¯ h-kv-Xp c-à-¯nepw A-en-bn-sñ-ó-Xm-Wv A-Xn-s\ a-cp-óm-¡n D-]-tbm-Kn-¡m³ I-gn-bm-¯ A-h-Ø-bn-em-¡p-ó-Xv. c-à-¯nð I-eÀ-ómð am-{X-ta a-cp-óv i-co-c-¯n-em-sI hy

Full story

British Malayali

XSnsh¡psaóv t]Sn¨v `£Ww Hcpt\cam¡póhcpw Nnet¸mÄ ]mtS Dt]£n¡pó hcpapÅhÀ {i²n¡pI. F{X Ign¨mepw XSnsh¡m¯ Imew A[nIw AIsebsñóv KthjIÀ ]dbpóp. icoc¯n\v `mcw IqSmsX sImgp¸v F{XthWsa¦nepw AI¯m¡m³ klmbn¡pó acpóv Isï¯ensâ ]SnhmXnð¡emWv KthjIÀ. tbð kÀhIemimebnse KthjIcmWv {it²bamb Cu Isï¯ð \S¯nbXv. bmZrÝnIambmWv C¯csamcp Isï¯ente¡v KthjIsc¯nt¨ÀóXv. AanX`mcwaqew tcmKmhØbnemb FenIfnð ]co£W¯n\nsS \S¯nb P\nXI FUnän§mWv C¯csamcp km[yX Xpdón«Xv. CXneqsS sImgpt¸dnb `£Ww Ign¨n«pw icoc`mcw IqSmsX FenIÄ hfcpsaóv KthjIÀ Isï¯n. CtXmsSbmWv, a\pjyÀ¡pw {]tbmP\s¸t«¡mhpó acpónsâ Isï¯en\v CXp]tbmKn¡msaó \nKa\¯nð Ahsc¯nt¨ÀóXv. Xð¡mew FenIfnð am{Xta CXv ]co£n¨n«pÅq. Fómð, Ign¡pó `£W¯nse sImgp¸v ASnªpIqSn XSnsh¡póXv XSbm\pÅ acpómbn a\pjyÀ¡pw CXp]tbmKn¡m\mtb¡ps

Full story

[5][6][7][8][9][10][11][12]