1 GBP = 93.10 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

നാളെ പത്തു വയസ്സ് തികയുന്ന ഞങ്ങളുടെ 'പെണ്ണി' യ്ക്ക്, ജൂവാന ജോസിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് അച്ചാച്ച, അമ്മ, ജൂവല്‍ ചേട്ടായി, ജെറോം, കൂറ്റാരപ്പള്ളി ആന്റ് കൂടത്തുമുറിയില്‍ കുടുംബാഗങ്ങളും, സുഹൃത്തുക്കളും. ഒപ്പം കലാകേരളം ഗ്ലാസ്‌ഗോയും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീമും പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.  

Full story

British Malayali

അഞ്ചാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ലണ്ടനിലെ ആഷ്‌ടേഡില്‍ താമസിക്കുന്ന ലാറാ ഹരിഷിന് ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകള്‍. ആശംസകളോടെ അമ്മ അനു മാത്യു, അച്ഛന്‍ ഹരിഷ് നായര്‍, സഹോദരന്‍ മിലന്‍ ഹരിഷ്, ഒപ്പം സുഹ്യത്തുക്കളും കുടുംബങ്ങളും ,ബ്രിട്ടീഷ് മലായളി ടീമംഗങ്ങളും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു

Full story

British Malayali

ഇന്ന് അന്‍പതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് സസെക്‌സിലെ ലിറ്റില്‍ഹാംപ്ടണിലെ ജോസ് കൂടത്തിനാലിന് സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകള്‍... ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍...

Full story

British Malayali

ഇന്ന് ഒമ്പതാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ജോവിനാ ജിജിക്ക് ആശംസകള്‍. ആശംസകളോടെ പപ്പ, മമ്മി, ജോസിന്‍ ചേട്ടായി... ജോഹ്നാ ചേച്ചി...

Full story

British Malayali

ആബേലിന് ഇന്ന് പതിനൊന്നാം പിറന്നാള്‍... സ്റ്റോക്ക് ഓണ്‍ ട്രെന്റില്‍ താമസിക്കുന്ന യുക്മ മുന്‍ നേതാവ് വിജി പൈലിയുടെയും ബിന്ദുവിന്റേയും മകന്‍ ആണ് ആബേല്‍. ആശംസകളോടെ... സ്റ്റോക്ക് മലയാളീസ്...  

Full story

British Malayali

ഇന്ന് ആറാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ചാക്കോയ്ക്ക്പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു. കാര്‍ഡിഫിലെ ഷിജു ചാക്കോ - ജിഫ്‌നി ഷിജു ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ക്രിസ്റ്റഫര്‍.  

Full story

British Malayali

ഇന്ന് പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന സൗത്താംപ്ടണിലുള്ള സിബി മേപ്രത്തിന് അന്‍പതാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും... ഒപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളിയും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.. ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി ടീം അംഗമാണ് സിബി മേപ്രത്ത്.

Full story

British Malayali

ആമിക്ക് എട്ടാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് അമ്മ, അച്ഛന്‍, അലീന, ഐഡന്‍ എന്നിവര്‍...

Full story

British Malayali

C-óv cïmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó sF-U³ tIm-in-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv A-½, Aѳ, k-tlm-Z-cn-amcm-b A-eo-\, B-an F-ón-hÀ...

Full story

British Malayali

C-ó-se 62þmaXv PòZn\w BtLm-jn¨ {jqkv_dn cq]Xm kotdm ae_mÀ Nm¹n-b³ ^m.tPmkv Aôm\n¡en\v cq]Xbnse Fñm IpÀ_m\ tI{µ§fnsebpw kotdm ae_mÀ hnizmknIfpsSbpw, aäv kplr¯p¡Ä, IpSpw_mwK§Ä XpS§nsbñmhcpsSbpw t]cnð kvt\tlmjvafamb PòZn\w Biwkn¡póp. [ym\Kpcp, KmbI³, A²ym]I³, anI¨ kwLmSI³ XpS§nb \nebnð {]ikv-X-\mWv ^m.tPmkv Aôm-\n¡ð.

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]