1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ചന്മാരും മെത്രന്മാരുമൊക്ക ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ഇവരാരും മുന്‍പ് പീഡിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ഇപ്പോള്‍ പീഡനം തുടര്‍ക്കഥയാക്കുന്നത് ജീവിത ശൈലി മാറിയതുകൊണ്ടാണോ അതോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം കൂടിയതുകൊണ്ടാണോ. അതോ ഒന്ന് പീഡിപ്പിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ചന്മാരുടെയോ മെത്രന്മാരുടെയോ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന പെണ്‍കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതുകൊണ്ടാണോ ഈ ചോദ്യം പലരും നിരവധിതവണ ഉന്നയിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, അതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പീഡനം നടന്നിരുന

Full story

British Malayali

ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവമാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ആത്യന്തികമായി ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് സിപിഎമ്മിന്റെ ഭരണ ഘടനയനുസരിച്ച് അടവു നയം മാത്രമാണ്. എന്താണ് ഈ അടവു നയം. പാര്‍ലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി അംഗീകരിക്കാത്ത സിപിഎം വിപ്ലവം വരുന്നത്രയും കാലം പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനായി ദുഷിച്ച പാര്‍ലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ താല്‍ക്കാലികമായി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി നില്‍ക്കുന്നതാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് ജനാധിപത്

Full story

British Malayali

കുമ്പസാര രഹസ്യം ചോര്‍ത്തി വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ചത് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വൈദികരായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിന്റെ നാണക്കേട് അനുഭവിച്ചത് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. കുമ്പസാരം എന്ന കൂതാശ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ച എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും വെളിയിലിറങ്ങാനാകാതെ നടന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈംഗി ക ആരോപണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുമ്പോള്‍ അത് കത്തോലിക്ക മെത്രാനാകുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും നാണക്കേടും കത്തോലിക്കര്‍ക്ക് മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നത്. വൈദികരോ മെത്രാന്മാരോ പുരോഹിതരോ എവിടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാലും എവിടെ നാണംകെട്ടാലും അ

Full story

British Malayali

ഇപ്പോഴത്തെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പ്രേഹ് ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശത്തെ പണ്ട് ബൊഹീവിയ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചത്. ബൊഹീവിയയില്‍ ഒരു വികാരി ജനദാള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോണ്‍ എന്നായിരുന്നു. ജോണ്‍ എന്ന വികാരി 1997ല്‍ ബധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. വെറുതെ വധിക്കുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ രാജാവ് നോക്കി നില്‍ക്കവേ കൊന്ന് പുഴയില്‍ എറിയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ ലഭിച്ചത്. കുമ്പസാരത്തിന്റെ പേരില്‍ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ലഭ

Full story

British Malayali

ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് കോടതി വിധികള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്. ഒന്ന് നമ്പി നാരായണനെന്ന വിശുദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായ അനാവശ്യ പീഡനവും അറസ്റ്റും 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാനുള്ള ബാധ്യത സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ ഏല്‍പിച്ചുകൊണ്ടുള്ല സുപ്രിംകോടതി വിധിയാങ്കെില്‍ ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലെന്ന ജലന്ധര്‍ മെത്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ച ശേഷം മതിയെന്നുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ്. ഈ രണ്ട് വിധികളും ഇതുവരെയുള്ള കീഴ് വഴക്കങ്ങള്‍ക്കും രീതികള്‍ക്കും വിപരീതമായതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ മാറ്റം ഏറെ

Full story

British Malayali

തിരുവനന്തപുരം: കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ നമ്പി നാരായണന്‍ എന്ന പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നമീതി പീഠമായ സുപ്രീം കോടതി കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ തുക രണ്ടാഴ്ച്ചയ്ക്കകം കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കണം. ആ വിധിയില്‍ നമ്പി നാരായണന്‍ ഒട്ടും സന്തുഷ്ടനാവുകയില്ലെന്ന് തീര്‍ത്ത് പറയാം. കാരണം താന്‍ നീതിക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞത് തന്നെ കുടുക്കിയ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നഷ്ടപരിഹാ

Full story

British Malayali

Xncph\´]pcw: \½sfñmhcpw Ct¸mÄ apïv apdp¡n DSp¡pIbmWv. \aps¡ñmw Hä e£ysa DÅp. tIcfs¯ F§s\sb¦nepw ]p\cpÖohnIcn¡Ww. \½psS k¼mZy¯nð \nóv Ignbpó{X kÀ¡mcn\v sImSp¯p Ignªp. kÀ¡mÀ Poh\¡mc\pw, kzImcy Poh\¡mc\pw AhcpsS Hcp amks¯ i¼fw sImSp¡m³ X¿mdmbn \nð¡póp. _nkn\kv Øm]\§Ä AhcpsS em`¯nð \nópw Hópw cïpw tImSn sImSp¡póp. CsXmópw Cñm¯hÀ X§fpsS `qan kÀ¡mcn\v hn«psImSp¡póp. {]hmknIfmIs« Hcp eÖbpanñmsX kmbn¸pamcnð \nóphsc Imiv ]ncn¨v \m«nte¡v Ab¨v tIcfs¯ c£n¡m³ {ian¡pópïv. AhcpsS kz]v--\¯nð Hcp ]pXnb tIcfamWv. AXn\v thïn F´v hn«phogvNbv¡pw AhÀ Hcp¡amWv. Fómð CXn\nSbnepw Hcpfp¸panñmsX Cu ZpcnX¯n\nSbnepw Zmcn{Zy¯nð \nópw Imipïm¡m³ {ian¡pó Hcp hn`mKw \ap¡nSbnepïv. AXv aämcpañ \½psS am[ya§fmWv. \½psS ]{X§fpw Nm\epIfpw. {]fbw AhÀ¡v Ipsd \ã§Ä Dïm

Full story

British Malayali

{^mt¦m apfbv¡ð Fó PeÔÀ It¯men¡ cq]XbpsS sa{Xms\ C\nbpw AdÌv sNbvXn«nñb. amkw cïv IgnbpIbmWv AbmfpsS kwc£Wbnð Igntbï Hcp I\ymkv{Xo ]oUn¸n¨p Fó ]cmXn \ðInbn«v. km[mcWKXnbnð ssewKnI Btcm]Ww. {]tXyIn¨v ]oU\ Btcm]W§fpïmbmð kv{XobpsS samgnsb B[nImcnIambn FSp¯v F^v.sF.BÀ Npa¯n {]Xnsb AdÌv sNbvXv dnam³Uv sN¿Ww FóXmWv. \nch[n kv{XoIÄ ]pcpjòmcpambn {]Wbpw imcocnI _Ôhpw ]peÀ¯nbn«v AhÀ¡v km¼¯nI em`w thWsaóv hcpt¼mÄ B ]pcpjs\Xnsc ssewKnI Btcm]Ww Dóbn¨v tIkv sImSp¡póXpw AdÌv sN¿n¸n¡póXpw ]XnhmWv. tIm«b¯v AXn{]ikvX\mb Hcp Aäv--eän\v Cu Znhk§fnepïmb kw`h§sf t]mepw A§v--s\ thWsa¦nð hymJym\n¡mw. AXnsâ icn sXäpIÄ \ap¡v Adnbnsñ¦nð IqSnbpw B tlm«enð Hcp ]cnNbw Cñm¯ Bfns\m¸w B kv{Xo F§s\ F¯n Fó tNmZyamWv {]kv--àamIpóXv. B ]pcpjs\ \ymbnIcn¡mt\m B s]¬Ip«nsb Ipä¡mcnbm¡mt\m Dt±ianñ. Fómð {^mt¦m apfbv¡ð Fó cq]Xm A[y£³ \S¯nb Ipäw Z

Full story

British Malayali

tIcfs¯ klmbn¡m³ {]tXyI \n[n cq]oIcn¡m³ bp.F.C kÀ¡mcnð \nópïm¡nb klmb¯nð \nópïm¡nb hnhmZw BgvN Hóv Ignªn«pw hns«mgnbpónñ. AXnsâ ImcWw B Hcp Xocpam\w Dïm¡nb cm{ãob thÀXncnhv XsóbmWv. tIcfw `cn¡pó ]nWdmbn hnPb\pw At±ls¯ ]n´pWbv¡póhcpw {]hmknIfpw bp.F.C kÀ¡mcnâ tIcfobtcmSpÅ XmXv]cy¯nsâ t]cnð AXv AXncp ISó ]cnKW\bmbn Fóv tI{µ kÀ¡mÀ hnhmZapbÀ¯nbXv. kzm`mhnIambpw tI{µ kÀ¡mcns\ ]n´pWbv¡póhÀ bp.F.C kÀ¡mcnsâ klmb¯ns\Xnsc \ne]mSv FSp¯t¸mÄ ]nWdmbn kÀ¡mcns\ ]n´pWbv¡póhÀ AXv tIcf¯n\v FXnscbpÅ klmbambn amän. cïv Iq«cpw AÀ° kXy§fpw AkXy§fpw ]dbpóp FóXmWv AXnsâ {]tXyIX. tIcfw c£s¸ScpsXó _nsP.]n kÀ¡mcnsâ \ne]mSmbn AXns\ adpIq«À hyJym\n¡pIbmWv. Fómð tI{µw ]dbpóXnð \b]c\ambn Hcp \ne]mSpïv FóXv tIcf¯ns\ A\pIqen¡póhÀ adóp t]mbncn¡póp. ZpcnX¯nemb tIcfs¯ klmbn&

Full story

British Malayali

Ignª Znhkw amXr`qan ]{X¯nð hó hmÀ¯ hmbn¨v Cós¯ C³Ìâv dkv--t]m¬knte¡v IS¡mw. ZpcnXmizmk {]hÀ¯\§fpambn _Ôs¸«v P\{]Xn\n[nItfbpw I«¸\ skâv tPmk^v kv--Iqfnse ZpcnXmizmk Iym¼nt\bpw kmaqlyam[ya§fnð tamiambn Nn{XoIcn¨ cïpt]sc s]meokv AdÌp sNbvXp. ImônbmÀ kztZin Acp¬.Fw \mbÀ,sU³k³ amXyp FónhscbmWv I«¸\ Un.ssh.Fkv--]n AdÌv sNbvXXv. Iym¼nð \nóv A\[nIrXambn km[\§Ä \ðIpóp FómWv ChÀ tkmjyð aoUnbbneqsS {]NcWw Agn¨phn«Xv. hnhcw Pnñm IfÎdpsS {i²bnðs¸Sp¯nbtXmsSbmWv AdÌv. sR«n¸n¡pó Hcp hmÀ¯ FóñmsX Hópw ]dbm³ Ignbnñ. P\m[n]Xy{Ia¯nð kÀ¡mcnt\bpw P\{]Xn\n[nItfbpw hnebncp¯m\pw hnaÀin¡m\pw am[ya§Ä¡pw AhImiapïv. I«¸\bnse ZpcnXmizmk Iym¼nse¯póp Fó kwibw tXmónbmð AXns\ Ipdn¨v ]dbphm\pÅ ]qÀW AhImiw AbmÄ¡pïv. AXp t_m[]qÀhamWv hymP-am-Wv sX-äm-Wv F¦nð \nba\S]Sn FSp¡mw. Fómð A§s\ Hcp {]kvXmh\ ]dªXnsâ t]cnð

Full story

[32][33][34][35][36][37][38][39]